thue thue thue thue thue

PHÁP NHÂN LÀ GÌ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

thuevn Tư cách pháp nhân là một khái niệm pháp lý quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Hiểu rõ về tư cách pháp nhân giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa lợi ích của mình.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức hoạt động khai báo thuế
Hotline: 0939299000 | 0901024999
Management: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222
 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin đầy đủ về:

Khái niệm pháp nhân và có tư cách pháp nhân là gì?
Phân loại pháp nhân: thương mại và phi thương mại.
Điều kiện cần thiết để được công nhận tư cách pháp nhân.
Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thường gặp có và không có tư cách pháp nhân.

Hãy cùng theo dõi bài viết để có được những kiến thức hữu ích về tư cách pháp nhân!


1. Định nghĩa


1.1. Pháp nhân là gì?


Pháp Nhân được định nghĩa là một tổ chức có tư cách pháp lý độc lập, được công nhận bởi nhà nước, có khả năng tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội theo quy định của pháp luật. Pháp Nhân có trách nhiệm chịu trước pháp luật về các hành vi và hoạt động của mình.


1.2. Tư cách Pháp Nhân là gì?


Có tư cách Pháp Nhân chỉ việc tổ chức được nhà nước công nhận để hoạt động một cách độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ chức có tư cách Pháp Nhân có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.


Trong tất cả các hoạt động của mình, Pháp Nhân phải tuân thủ các quy định và luật lệ, và chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Điều này đảm bảo sự công bằng và trật tự trong xã hội, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.


Trong tổ chức hoạt động kinh doanh, việc hiểu rõ về Pháp Nhân là một phần quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tránh những rủi ro pháp lý. Nếu bạn cần sự tư vấn hoặc hỗ trợ về vấn đề này, hãy liên hệ với Tây Nam Á để được tư vấn chi tiết và chính xác nhất.


2. Phân loại pháp nhân


Có 2 loại pháp nhân là Pháp Nhân Thương mại và Pháp Nhân Phi Thương mại


Pháp Nhân Thương mại bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác, hoạt động với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, là tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh. Thứ hai, là chia đều lợi nhuận thu được cho các thành viên hoặc cổ đông.


Pháp Nhân Phi thương mại là những tổ chức hoạt động không với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận chính. Trong trường hợp lợi nhuận được tạo ra, thì nó cũng không được phân chia cho các thành viên của tổ chức.


3. Điều kiện để có tư cách pháp nhân


Theo Điều 74 của Bộ luật Dân sự 2015, để được công nhận có tư cách pháp nhân, tổ chức phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau:


3.1. Thành lập theo quy định pháp luật

Tổ chức phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập.
Tên gọi của tổ chức phải viết bằng tiếng Việt và phải thể hiện loại hình tổ chức của tổ chức đó, đồng thời phải phân biệt rõ ràng với các tổ chức khác trong cùng lĩnh vực.
Tổ chức phải sử dụng tên gọi của mình trong mọi giao dịch dân sự và tên gọi này được bảo vệ từ pháp luật.

Ví dụ: Công ty Cổ Phần ABC là một ví dụ cho việc tuân thủ các điều kiện này khi đã nộp hồ sơ đăng ký và nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.


Lưu ý: Tổ chức được công nhận có tư cách pháp nhân tính từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc được cấp giấy chứng nhận này không tự đồng nghĩa là tổ chức đó đã có tư cách pháp nhân.


3.2. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ


Pháp nhân cần có cơ quan điều hành rõ ràng, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể trong điều lệ/quyết định thành lập. Ngoài ra, pháp nhân có thể có các cơ quan khác theo quyết định của pháp luật hoặc quyết định của từng pháp nhân.


3.3. Tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm


Pháp nhân phải sở hữu tài sản riêng biệt, được hình thành từ vốn góp của các chủ sở hữu và các nguồn tài sản khác. Pháp nhân có quyền sử dụng và quyết định về tài sản này theo quy định của điều lệ hoặc quyết định thành lập, đồng thời tự chịu trách nhiệm toàn bộ với phần tài sản đó.


Lưu ý: Tài sản của pháp nhân là độc lập và không liên quan đến tài sản của các thành viên hoặc các pháp nhân khác.


3.4. Tham gia quan hệ pháp luật độc lập


Pháp nhân có quyền nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập thông qua người đại diện. Đại diện có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền. Người đại diện được quyền thực hiện tất cả giao dịch và nếu không còn khả năng đại diện nữa, pháp nhân có quyền bầu ra người đại diện mới.


Việc hiểu rõ các điều kiện và quy trình này là cực kỳ quan trọng đối với các tổ chức và doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Đảm bảo tuân thủ pháp luật từ giai đoạn thành lập sẽ giúp tổ chức hoạt động một cách minh bạch và phát triển bền vững trong tương lai.


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về quy trình thành lập tổ chức pháp nhân, đừng ngần ngại liên hệ với Tây Nam Á để được tư vấn chi tiết và chuyên nghiệp nhất.


4. Tổ chức có tư cách pháp nhân


4.1. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn


Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên trở lên) được xem là tổ chức có tư cách pháp nhân từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này bởi vì công ty TNHH đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Được thành lập hợp pháp.
Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Tài sản của công ty TNHH độc lập với tài sản của các thành viên, giúp chúng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.
Công ty TNHH có quyền tham gia các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện.

4.2. Công Ty Cổ Phần


Tương tự, công ty cổ phần cũng được công nhận là tổ chức có tư cách pháp nhân từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này được xác định dựa trên các điều kiện sau:

Thành lập hợp pháp.
Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Tài sản của công ty cổ phần độc lập với tài sản của các cổ đông, giúp chúng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.
Công ty cổ phần có quyền tham gia các quan hệ pháp luật thông qua người đại diện.

4.3. Công Ty Hợp Danh


Công ty hợp danh, với ít nhất 2 thành viên hợp danh, cũng được xem là tổ chức có tư cách pháp nhân từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù có một số đặc điểm riêng như:

Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty.
Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình đối với các khoản nợ của công ty.

Dù có một số khác biệt trong cơ cấu và trách nhiệm của thành viên, công ty hợp danh vẫn được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


5. Tổ chức không có tư cách pháp nhân


5.1. Doanh Nghiệp Tư Nhân


Theo quy định của Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân chỉ có một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tư nhân phá sản, chủ doanh nghiệp phải sử dụng tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, không tạo ra sự độc lập giữa tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.


5.2. Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện của Doanh Nghiệp


Theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh và văn phòng đại diện là các đơn vị phụ thuộc vào doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Các hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện phụ thuộc hoàn toàn vào doanh nghiệp và không tham gia vào các quan hệ pháp luật với tư cách độc lập.


5.3. Hộ Kinh Doanh


Theo Điều 79 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh được thành lập bởi một cá nhân hoặc các thành viên trong một hộ gia đình. Cá nhân hoặc thành viên đó phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi nghĩa vụ và khoản nợ của hộ. Vì vậy, hộ kinh doanh cũng không có tư cách pháp nhân.


Hãy Liên Hệ Tây Nam Á


Để được tư vấn và hỗ trợ đầy đủ về quy trình thành lập doanh nghiệp trọn gói và các vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ ngay với Tây Nam Á. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về luật pháp và thị trường kinh doanh, sẵn lòng đồng hành cùng bạn trên hành trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

BÀI VIẾT KHÁC

thuevn Nên thành lập Công ty hay Hộ kinh doanh 2024? thuevn Pháp nhân là gì và điều kiện để có tư cách pháp nhân
thuevn Bí Quyết Viết Kế Hoạch Kinh Doanh Hiệu Quả 2024 thuevn Nên Lựa Chọn Loại Hình Doanh Nghiệp Nào Để Bắt Đầu Khởi Nghiệp?
thuevn QUY TRÌNH - THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY/DOANH NGHIỆP 2023 thuevn NHỮNG NGHIỆP VỤ QUAN TRỌNG SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
thuevn TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆN NAY thuevn DỊCH VỤ TƯ VẤN & HỖ TRỢ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC
thuevn ĐIỀU KIỆN GÓP VỐN KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP thuevn CÁCH ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI TPHCM
TIN TỨC MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
 Hotline1:

0939 299 000
 Hotline2: 0901 024 999
 Tư vấnNhanh, tận tình, miễn phí
 0939 299 000
(CLICK CHÁT ZALO)


Tìm địa điểm của Taynama
(
CLICK VÀO MAP)TƯ VẤN  
 Email:
 Skype:
KHÁCH HÀNG
dailythuetaynama@gmail.com
hienchaungodieu
 PHONE 02926 514 999
 100 BGĐ Hiền Châu 0901024999
 101 BGĐ
 102 BGĐ
 118 PKD

 114 P1

 106 P2

 105 P3

 107 P4

 113 KS

 
DANH BẠ
Minh Hồng 0931053222
Công Luân 0939309888
Kinh doanh pháp chế

0939269222
Phòng nghiệp vụ 1
0931049222
Phòng nghiệp vụ 2
0934741222
Phòng nghiệp vụ 3
0939254222
Phòng nghiệp vụ 4
0936417222
Phòng KSNB
0939257222

SỐ NỘI BỘ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
 
FANPAGE FACEBOOK
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue