thue thue thue thue thue

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ? THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG TRONG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

thuevn Giao dịch liên kết là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Việc nắm rõ bản chất và các quy định liên quan đến giao dịch liên kết đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức hoạt động khai báo thuế
Hotline: 0939299000 | 0901024999
Management: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222
 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

1. Giao dịch liên kết là gì?

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có mối quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các hình thức giao dịch liên kết phổ biến bao gồm:

- Mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác;
- Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình;
- Thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Lưu ý: Không tính các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

2. Mối quan hệ liên kết

Trong Nghị định 132/2020/NĐ-CP, quy định về các bên có quan hệ liên kết gồm những trường hợp sau:

- Bên nào tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia.
- Các bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Quy định về các bên có quan hệ liên kết trong trường hợp 1 và 2 bao gồm:

- Một doanh nghiệp nắm ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia.
- Một doanh nghiệp thứ ba nắm ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của cả hai doanh nghiệp.
- Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất và nắm giữ ít nhất 10% cổ phần của doanh nghiệp kia.
- Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho vay vốn với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ của doanh nghiệp đi vay.
- Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp khác với điều kiện quy định.

Trong thực tế, giao dịch liên kết thường xuất hiện khi giám đốc công ty vay mượn tiền kinh doanh hoặc hai doanh nghiệp mua bán hàng hóa cho nhau dưới sự kiểm soát của cùng một giám đốc. Các doanh nghiệp thực hiện giao dịch liên kết phải kê khai và loại trừ các yếu tố quan hệ liên kết để xác định chính xác nghĩa vụ thuế của mình.

Cơ quan thuế có trách nhiệm quản lý, kiểm tra và thanh tra giá giao dịch của doanh nghiệp theo nguyên tắc giao dịch độc lập để xác định rõ ràng, không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Nguyên tắc giao dịch độc lập áp dụng giữa các bên độc lập theo các Hiệp định thuế có hiệu lực tại Việt Nam.

3. Quy Trình Kế Toán Khi Có Giao Dịch Liên Kết Trong Doanh Nghiệp

Khi doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết trong năm, bộ phận kế toán sẽ thực hiện các bước sau:

3.1 Kê khai Giao Dịch Liên Kết

Doanh nghiệp thực hiện kê khai giao dịch liên kết bằng cách sử dụng các mẫu Phụ lục I, II, III theo quy định của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.
Không sử dụng Mẫu số 03-7/TNDN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

3.2 Nộp Giấy Tờ Kèm Tờ Khai Quyết Toán Thuế

Doanh nghiệp nộp các mẫu kê khai giao dịch liên kết cùng với Tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN tới cơ quan có thẩm quyền.
Khi kê khai và trình tờ quyết toán thuế, doanh nghiệp cần lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch liên kết và giải trình chi tiết về cách lập hồ sơ này khi kết thúc kỳ báo cáo tài chính.

3.3 Trường Hợp Được Miễn Kê Khai và Lập Hồ Sơ Xác Định Giá

Có một số trường hợp doanh nghiệp được miễn kê khai và lập hồ sơ xác định giá của giao dịch liên kết:

- Doanh nghiệp chỉ có giao dịch với bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN.
- Không có bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong kỳ tính thuế.
- Cần kê khai căn cứ miễn trừ tại Phụ lục I theo quy định của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nhưng tổng doanh thu và giá trị giao dịch liên kết trong kỳ tính thuế dưới mức quy định, hoặc đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá, doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các quy định cụ thể theo Điều 18 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp thực hiện kinh doanh đơn giản, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và áp dụng tỷ suất lợi nhuận nhất định, các quy định chi tiết có thể tham khảo tại Điều 19 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

4. Chi Phí Lãi Vay và Trừ Thuế TNDN Đối với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 16 của Nghị định 132/2020/NĐ-CP, các điều sau đây được áp dụng đối với chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

4.1 Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế TNDN

Trong quá trình tính thuế TNDN phải nộp, tổng chi phí lãi vay được trừ không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường trong kỳ.
Các yếu tố trừ bao gồm lãi tiền gửi, lãi cho vay phát sinh trong kỳ, và chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng với chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

4.2 Chuyển Giao Dịch Tính Thuế Tiếp Theo

Trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh dưới mức quy định, phần chi phí lãi vay không được trừ sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.
Thời gian chuyển tính liên tục trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm tiếp theo năm phát sinh.

4.3 Loại Trừ Đối Tượng và Trường Hợp Không Áp Dụng

Quy định không áp dụng cho tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, các khoản vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ, cũng như các khoản vay hỗ trợ phát triển và đầu tư chương trình, dự án chính sách của Nhà nước.
Các doanh nghiệp kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo phụ lục ban hành kèm Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

5. Lợi ích khi tuân thủ quy định về giao dịch liên kết

Đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, hợp pháp;

Tránh các rủi ro về pháp luật;

Tăng cường uy tín và niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư;

Tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Kết luận

Giao dịch liên kết là một chủ đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh và tài chính. Việc nắm rõ bản chất, tầm quan trọng và các quy định liên quan đến giao dịch liên kết giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch và tối ưu hóa lợi nhuận.

BÀI VIẾT KHÁC

thuevn Giao dịch liên kết là gì? Thuật ngữ quan trọng trong kinh doanh và tài chính thuevn DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BTC
TIN TỨC MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
 Hotline1:

0939 299 000
 Hotline2: 0901 024 999
 Tư vấnNhanh, tận tình, miễn phí
 0939 299 000
(CLICK CHÁT ZALO)


Tìm địa điểm của Taynama
(
CLICK VÀO MAP)TƯ VẤN  
 Email:
 Skype:
KHÁCH HÀNG
dailythuetaynama@gmail.com
hienchaungodieu
 PHONE 02926 514 999
 100 BGĐ Hiền Châu 0901024999
 101 BGĐ
 102 BGĐ
 118 PKD

 114 P1

 106 P2

 105 P3

 107 P4

 113 KS

 
DANH BẠ
Minh Hồng 0931053222
Công Luân 0939309888
Kinh doanh pháp chế

0939269222
Phòng nghiệp vụ 1
0931049222
Phòng nghiệp vụ 2
0934741222
Phòng nghiệp vụ 3
0939254222
Phòng nghiệp vụ 4
0936417222
Phòng KSNB
0939257222

SỐ NỘI BỘ

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
 
FANPAGE FACEBOOK
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue