thue thue thue thue thue

4 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIA HẠN NỘP THUẾ

thuevn (TCT online) - Ngày 22/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, trong đó có 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế.
4 trường hợp được gia hạn nộp thuế
 
Theo nội dung Nghị định, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong 4 trường hợp: 
 
Thứ nhất, bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.  
 
Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.  Trong trường hợp này, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế
 
Thứ hai, phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.
 
Thứ ba, chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.
 
Thứ tư, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chù kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.
 
Trong 3 trường hợp còn lại, thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.
 
3 trường hợp được xóa nợ tiền thuế
 
Ngoài quy định việc gia hạn nộp thuế, Nghị định cũng quy định cụ thể 3 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
 
Cụ thể, doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì sẽ được xóa nợ.
 
Ngoài ra, cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cũng sẽ được xóa nợ.
 
Đối với các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không thuộc 2 trường hợp nêu trên nhưng đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì cũng được xóa nợ.
 
Các trường hợp xóa nợ nêu trên khi xem xét xóa nợ gốc thì cũng đồng thời được xóa khoản tiền chậm nộp của khoản nợ gốc đó.
 
Các khoản tiền thuế được xóa bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.
 
Riêng việc xóa nợ đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được thực hiện theo Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

BÀI VIẾT KHÁC

thuevn 37 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thuevn 4 trường hợp được gia hạn nộp thuế
thuevn Công văn số 3795/BTC-TCT ngày 26/3/2014 thuevn Nghị quyết của Quốc hội số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006
thuevn Công văn của Tổng cục Thuế số 2015/TCT-CS ngày 02/6/2014 thuevn Công văn của Tổng cục Thuế sô 2017/TCT-KK ngày 02/6/2014
thuevn Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật Thuế GTGT thuevn CÔNG VĂN SỐ 2047/TCT-CS CỦA TỔNG CỤC THUẾ NGÀY 03/06/2014
thuevn Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế thuevn 5 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp vừa có hiệu lực
TIN TỨC MỚI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số

 New-CA             1900 2066
 Vina                   1900 6276


 Dịch vụ kế toán

 Hotline:       0939 299 000
 Giám đốc:   0901 024 999
 Giao nhận:  0931 049 222
 Zalo:            0939 299 000

 Cố đinh/Fax:  
02926 514 999
 Skype             hienchaungodieu
 Email: chaudieuhien@gmail.comĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
 
FANPAGE FACEBOOK
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEBSITE
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue
  • khai bao thue